Najnowsze publikacje

Przedsiębiorczość i ZarządzanieManagement -
TOM XVII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2
Management - Human Resources Management - Knowledge Management. Research and Analysis

Corporate University - A Critical Approach

Łukasz Sułkowski, Michał Zawadzki
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym

Academic Culture from the Perspective of Polish

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności

Family Enterprise from the Perspective of Paradigms of Organizational Theory

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVI, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 3


Alternatywne nurty współczesnego marketingu

Łukasz Sułkowski, Robert Seliga
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1


Cognitive challenges of epistemology in management sciences

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XV, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1


Czy kultura jakości w uczelni wyższej to to samo co kultura akademicka

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XII, ZESZYT 6


Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3


Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XV, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2


Functionalistic models of organizational culture

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVI, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1


Hermeneutyka procesów organizacji i zarządzania – analiza meta-paradygmatyczna. Poznawcze wyzwania nauk o zarządzaniu 4

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 9


Human Resource Management – paradigms and basic cognitive orientations

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2


Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVI, ZESZYT 9


Management – Forecasting the Future Cognitive Challenges in Management Science 3

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2


Management – from Epistemology by Methodology to Social Practice of Academia Cognitive Challenges in Management Science 2

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XV, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2


Management – science in statu nascendi

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XV, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1


Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XV, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 1


Metodyka badań firm rodzinnych

Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3


Obsługa klienta w procesach zarządzania logistycznego

Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIII, ZESZYT 2


Organizacja jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2


Paradygmat jakościowy w analizie interakcji międzykulturowych - interpretacja na bazie wybranych teorii psychologicznych

Małgorzata Rozkwitalska, Beata A. Basińska, Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XV, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1


Paradygmaty tożsamości organizacyjnej

Łukasz Sułkowski, Izabela Wąs
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XVI, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3


Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2


Syndrom familizmu w polskich organizacjach

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 1


The identity and demarcation of management in family of social sciences

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIII, ZESZYT 13


The multiple meanings of management

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 2


The use of Social Networking Sites in modern recruitment – empirical study

Łukasz Sułkowski, Michał Chmielecki
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1


Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2


Typologies of organisational culture – multi-dimentional classifications.pdf

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1


Typologies of organisational culture - one-dimentional view

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XI, ZESZYT 2


Uniwersalne źródła hierarchii i władzy z perspektywy neoewolucjonizmu

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIII, ZESZYT 16


Wirtualizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (e-Logistyka)

Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 2


Zastosowanie perspektywy ewolucyjnej w marketingu

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1


Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIII, ZESZYT 8


Znaczenie polskich, małych przedsiębiorstw rodzinnych

Łukasz Sułkowski
Pobierz
Przedsiębiorczość i zarządzanie
TOM XIV, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2


Źródła koncepcji tożsamości organizacyjnej w naukach społecznych

Izabela Wąs, Łukasz Sułkowski
Pobierz